Tauron Dystrybucja Kraków pozwany do sądu

W czerwcu 2013 roku do Sądu wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu oraz wypłaty odszkodowania za zajęcie działki pod słupy energetyczne.

Niedługo uruchomimy forum dyskusyjne i być może pozew zbiorowy przeciwko Tauron Dystrybucja z siedzibą w Krakowie.

Szukam wszelkich dostępnych materiałów na temat Tauron Dystrybucja z siedzibą w Krakowie:

- sieć spółek i ich wzajemne powiązania;

- zarobki członków zarządów;

- zatrudnienia w Tauron Dystrybucja oraz spółkach powiązanych/zależnych osób powiązanych rodzinnie/towarzysko z kierownictwem;

- sprawy sądowe o odszkodowania za posadowione na działkach słupy i inne urządzenia energetyczne;

- itp . . .

Zapraszam do współpracy kancelarie prawne mające doświadczenie w zakresie odszkodowań za słupy energetyczne.
W przygotowaniu pozew zbiorowy przeciwko Tauron Dystrybucja.

Niniejsza strona została założona w dniu 5.08.2013, więcej informacji wraz z forum dyskusyjnym za kilka dni.

Postaram się również zestawić zarobki członków zarządu Tauron Dystrybucja w porównaniu z zaciętą walką o unikanie wypłaty odszkodowań i szermowanie hasłami o społecznej misji firmy. Ta społeczna misja to chyba dojenie kasy poprzez sieć różnych spółek ;-)
Szermowanie hasłami społecznej misji i zaspokajaniu potrzeb ludności w zestawieniu z gigantycznymi zarobkami kierownictwa budzi po prostu niesmak. Należy wyraźnie podkreślić, że Tauron Dystrybucja to komercyjne przedsiębiorstwo maksymalizujące zyski i niedziałające jako organizacja non-profit. Oczekiwanie, że obywatel udostępni bezpłatnie często środek działki pod słup energetyczny jest po prostu nieuczciwe biorąc pod uwagę wysokość np. zarobków członków zarządu oraz wypłacane dywidendy udziałowcom.

Co tu dużo się rozpisywać, ta firma realizująca podobno społeczną misję, wypłaca Prezesowi Zarządu ponad milion złotych rocznie ale z drugiej strony broni się przed wypłaceniem odszkodowania za obniżenie wartości działek na których stoją słupy energetyczne, itp....

Pojedynczemu obywatelowi ciężko wygrać w sądzie, ale już 10 osób może złożyć pozew zbiorowy.
Trzeba również pokazywać potologie rynku energii elektrycznej, publikować zestawienia szkód, wypłaty kierownictwa, nękać polityków i władze państwa a szczególnie nagłaśniać wszystko w mediach.

Jak przyznaje Tauron to kiedyś "sama budowa odbywała się na wniosek mieszkanców, ich staraniem i kosztem". Zwróćmy uwagę na sformułowanie ich staraniem i kosztem. Tłumacząc to na chłoski język (bo ja jestem prosty chłop ze wsi ;-), to kiedyś obywatele własnym kosztem i na swojej ziemi postawili słupy energetyczne, później te słupy zostały im formalnie zabrane jako warunek przyłączenia do sieci, a dziś z jednej strony obywatelowi odmawia sią odszkodowań za zajęcie działki, a z drugiej strony łoi się go na opłatach przesyłowych i różnych dziwnych dodatkach tylko po to żeby nabijać kasę inwestorom i członkom zarządów?

To się nazywa społeczna misja? To może kurw.. my nie chcemy takiej społecznej misji?

Ciąg dalszy nastąpi ;-)

Wszelkie prawa do zdjęć i tekstów zastrzeżone - www.pozwalemtauron.net - Odszkodowania za służebność przesyłu